Terug

23/05/2023

Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier

Ter gelegenheid van het 20‑jarig bestaan van Lysias Advies in 2020 selecteerden selecteerden we enkele venijnige vraagstukken als ‘stevige kost’, om onze tanden in te zetten en om bij te dragen aan oplossingen. Onze collega’s Carla de Rie, Leonie van der Kruk en Yoram Poot de casus van Martin Scholten (WUR) om een praktische handreiking op te stellen voor agrarisch ondernemers, overheden en natuurorganisaties om “natuurboerderijen” te ontwikkelen, met name rond Natura 2000-gebieden. Eytemaheert van Maurits Tepper en Jessica Tepper-Kuiper fungeerde hiervoor als inspirerend voorbeeld. Gezamenlijk ontwikkelden we een ‘handreiking natuurbuurderijen’.

De Volkskrant publiceerde een artikel over Eytemaheert. Benieuwd naar de inzichten? De “Handreiking Natuurbuurderijen” is hier te downloaden.

 

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Leonie van der Kruk

Adviseur

Carla de Rie

Partner

meer recente nieuwsberichten

Amal Moaddine studeert af bij Lysias
Speelt leefomgeving een rol bij gezondheidsverschillen?
17/05/2024
Adviseur als drager van de democratische rechtsorde – really?!
Marcel Benard schreef dit artikel voor de OOA
15/05/2024
Leonie Veerman gestart bij Lysias
Adviesteam verder versterkt
15/04/2024
Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân
Impactonderzoek vanuit brede welvaart
28/03/2024