Terug

28/03/2023

Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

Wat is nodig om de verbindingen tussen burger en overheid, en tussen burgers onderling fundamenteel te versterken? Hoe zorgen we voor een sterke democratische rechtsorde, nu en in de toekomst? Actuele én veelomvattende vragen waar de Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde zich over buigt.

De commissie is ingesteld door de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Sociale Zaken en wordt voorgezeten door Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Vanuit Lysias Advies ondersteunen Marcel Benard, Rosaline Kalf en Yoram Poot de commissie als secretaris. Sinds deze week heeft de commissie een eigen site: Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde – Marcouch (adviescommissie-vwdr.nl).

Binnenkort start de Adviescommissie met gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen. In oktober brengt de Adviescommissie een advies uit met praktische handvatten voor politiek, bestuur en samenleving.

Meer weten over de adviescommissie? Kijk op de website!

 

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Yoram Poot

Adviseur

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023