Terug

26/03/2024

Lysias op bezoek in Fryslân

Ieder half jaar gaan we met alle Lysias collega’s op bezoek bij onze opdrachtgevers ergens in het land. We noemen dat het Bosberaad, dat deze keer in het teken stond van de kwaliteit van het openbaar bestuur en de rol van samenwerking daarin. Op bezoek in Fryslân bij provincie Fryslân en gemeente Harlingen.

Zoals gebruikelijk begon onze tweedaagse met een middag waarin we met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen binnen Lysias en werken aan onze professionele ontwikkeling. De donderdagavond bestond uit een diner en een ‘hysterische’ rondleiding door Leeuwarden langs de geschiedenis van het huis van Oranje.

Op vrijdag bezochten we het Provinsjehus en spraken met gedeputeerde Eke Folkerts over de bestuurlijke ontwikkelingen in Fryslân, gezien vanuit het perspectief van de provincie. Uiteraard namen we ook een kijkje in de prachtige Steateseal.

Daarna vervolgden we het programma aan de haven in Harlingen met een bijeenkomst in het Brouwdok met uitzicht op de Waddenzee, waar we in gesprek gingen met Commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester van Harlingen Ina Sjerps over het verhaal van een

kleine, zelfstandige gemeente. Wederom een geslaagd Bosberaad!

Share:

meer recente nieuwsberichten

Casper Dam gestart bij Lysias
Uitbreiding adviesteam
04/04/2024
Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân
Impactonderzoek vanuit brede welvaart
28/03/2024
Lysias op bezoek in Fryslân
Bosberaad: kwaliteit openbaar bestuur en samenwerking
26/03/2024
Collega Melvin Könings te gast in podcast Studio Energie
Over staatssteun en (gebrek aan) industriepolitiek
27/02/2024