Terug

27/11/2022

Over het belang van professionalisering en ontwikkeling van adviseurs

Onze collega Carla de Rie is sinds een aantal jaren lid van het bestuur van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs), onze beroepsvereniging. Ze schreef een column over het belang ontwikkeling en professionalisering voor organisatieadviseurs en de rol van de OOA daarin. Je vindt de column van Carla hier:
https://lnkd.in/eVMQxqac

Ook binnen ons bureau is, mede vanuit de ACP certificering, veel aandacht voor ontwikkeling en professionalisering. Onder meer via bureaudagen, intervisie, supervisie, interne ontwikkelcoaches en interne trainingen. Meer informatie over werken bij Lysias Advies? Je vindt het op deze website bij ‘maak kennis’!

Share:

Carla de Rie

Partner

meer recente nieuwsberichten

LNV geeft continuïteit aan het Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Goed bericht voor de landbouwtransitie
24/05/2023
Natuurbuurderijen als oplossing voor het stikstofdossier
Artikel in de Volkskrant
23/05/2023
Nieuwe collega gestart
Ilse Wesseling adviseur bij Lysias
15/05/2023
‘Een scheiding tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel? Dat zou nog eens duur en ingewikkeld kunnen worden’
In het nieuws: onderzoek naar ontvlechten en fuseren
03/05/2023