Terug

06/10/2023

Perspectief voor de boer

Het moet anders in de landbouw, maar wat is het wenkend perspectief voor de boer zelf? Waar ligt het verdienmodel als we kiezen voor echte duurzaamheid en voor een gesloten kringloop? Hoe financieren we de transitie van ‘gangbaar’ naar ‘duurzaam’? Hoe groot is het draagvlak voor duurzame landbouw, en hoe kunnen we het draagvlak versterken

Over deze drie thema’s spraken wij met onze partners, opdrachtgevers en collega’s in een informele setting. We brachten financiers, wetenschappers, boeren en topambtenaren bij elkaar, om aan de hand van de praktijk gedachten uit te wisselen. Want in die praktijk zijn wij volop bezig met projecten, initiatieven en programma’s, verspreid over het hele land. Met de inrichting en het implementeren van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw bijvoorbeeld. Of met het ondersteunen van provincies bij het maken van hun gebiedsplannen. Wij werken samen met individuele boeren die hun bedrijf levensvatbaar willen omschakelen. Maar ook met financiers, rentmeesters en fondsen.  

Partner en oprichter van Lysias Carla de Rie deed de aftrap, Lysianen Jeroen Schutz, Roelof Balk en Sylvana Rikkert gingen scherp en inspirerend in gesprek met respectievelijk Joanne Malotaux van burgerboerderij De Patrijs, landbouweconoom Krijn Poppe en Bas Rüter van Landschap Noord-Holland. En met nog veel meer sleutelspelers in het landelijk gebied. Lysias associé Jan Jaap de Graeff sloot af met een rake reflectie op deze stevige kost. “Het wordt tijd dat we ons echt realiseren hoe groot de maatschappelijke waarde van landbouwsector nou eigenlijk is. Te vaak kijken we alleen naar het economisch belang, of naar het voedselbelang. Het gaat ook om het landschap, om onze identiteit en geschiedenis. En de overheid moet in elk geval glashelder duidelijk maken waarom we op de huidige weg niet verder kunnen, welk publiek belang gemoeid is met een duurzame transitie van de landbouw, en een kader schetsen voor de oplossing op termijn.”   

 

Share:

Ilse Wesseling

Adviseur

Sylvana Rikkert

Associé

Roelof Balk

Associé Slim Financieren

Jeroen Schutz

Associé

Carla de Rie

Partner

Jan Jaap de Graeff

Associé

meer recente nieuwsberichten

Amal Moaddine studeert af bij Lysias
Speelt leefomgeving een rol bij gezondheidsverschillen?
17/05/2024
Adviseur als drager van de democratische rechtsorde – really?!
Marcel Benard schreef dit artikel voor de OOA
15/05/2024
Leonie Veerman gestart bij Lysias
Adviesteam verder versterkt
15/04/2024
Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân
Impactonderzoek vanuit brede welvaart
28/03/2024