Terug

04/11/2023

Sharon Smit gestart als senior adviseur

Begin september is Sharon Smit gestart als senior adviseur bij Lysias. Haar brede ervaring bij overheden en kennisinstellingen zet ze nu graag in om vanuit een adviesrol bij te dragen aan de noodzakelijke vernieuwing in het publieke domein. Korien Jurgens, directeur en partner: ‘Met de komst van Sharon versterken we ons team met haar rijke kennis en ervaring op het gebied van toekomstbestendig organiseren en samenwerken. Daarnaast brengt ze veel ervaring mee met strategische vraagstukken en vernieuwende benaderingen die daarvoor nodig zijn’.

 

We hebben dringend nieuwe routes nodig

In Nederland werken we aan een groot aantal maatschappelijke transities. Maar: ‘als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg’. Sharon haar motto is dan ook dat we dringend nieuwe routes nodig hebben, waarbij ook rechtvaardigheid een belangrijke rol moet spelen. Wat uitstekend aansluit bij de missie van Lysias. Ze zorgt voor inzicht en overzicht in complexe processen en helpt opdrachtgevers in regie te komen. Haar achtergrond bij verschillende overheden en kennisinstellingen zorgt ervoor dat ze makkelijk aansluiting vindt en de taal van de praktijk spreekt.

 

Landelijk werken met collega’s in de regio

Met de komst van Sharon versterkt Lysias ook het netwerk in het noorden van ons land. Haar roots liggen er en ze kent de bestuurlijke en organisatorische netwerken. Dit sluit goed aan bij de bestuurlijke aandacht voor regionale ontwikkelingen, waarbij ze ook de verbinding kan leggen met de landelijke en Europese ontwikkelingen. De uitdagingen waar we met elkaar voor staan vragen om een andere benadering, om andere coalities en om andere uitgangspunten. Vanuit haar actuele kennis van transitiemanagement begrijpt Sharon welke stappen er nodig zijn en wat de passende volgorde is om grote veranderprocessen in beweging te krijgen.

 

Waardengedreven en oog voor duurzame impact

In haar werk draagt Sharon graag bij aan duurzame maatschappelijke impact. Hoffelijkheid en respect zijn daarbij voor haar belangrijke waarden. Ze kijkt graag vanuit het grotere geheel naar de opgave en is sterk in het organiseren van de juiste omstandigheden als voedingsbodem voor verandering. Zo ontwikkelde ze als directeur Sustainable Society voor Rijksuniversiteit Groningen een multidisciplinair strategisch onderzoek en onderwijsprogramma over een duurzame samenleving, waarbij er een sterke link was tussen kennis en beleid. Ook was ze bestuurder van de Volkskredietbank in Noordoost-Groningen, waar ze goed grip heeft gekregen op wat ervoor nodig is om complexe problematiek vanuit een menselijk perspectief aan te pakken. Ze zegt daar zelf over: “Het meest lastige voor mensen en organisaties is om los te breken van bestaande patronen, want die zijn zo lekker comfortabel. Maar als we echt met verse ogen kijken naar welk probleem we feitelijk oplossen, zullen we toch echt met andere oplossingen moeten komen.”. Als senior adviseur zet Sharon zich graag in om voor opdrachtgevers helderheid te brengen en hen (weer) grip te geven op de opgave.

Share:

meer recente nieuwsberichten

Amal Moaddine studeert af bij Lysias
Speelt leefomgeving een rol bij gezondheidsverschillen?
17/05/2024
Adviseur als drager van de democratische rechtsorde – really?!
Marcel Benard schreef dit artikel voor de OOA
15/05/2024
Leonie Veerman gestart bij Lysias
Adviesteam verder versterkt
15/04/2024
Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân
Impactonderzoek vanuit brede welvaart
28/03/2024