Terug

24/04/2023

Toekomstverkenning over de neonatale hielprikscreening aangeboden aan de Tweede Kamer

Lysias Advies heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig hielprikprogramma, in opdracht van het ministerie van VWS en het RIVM. Jaarlijks worden 170.000 pasgeborenen onderzocht op ernstige, behandelbare aandoeningen. Met een participatiegraad van ongeveer 99% is het programma succesvol. Door technologische ontwikkelingen kunnen steeds meer aandoeningen worden opgespoord en behandeld. Dit vraagt om een wendbaar programma voor de toekomst. Lysias Advies heeft hier de afgelopen maanden met alle betrokken partijen onderzoek naar gedaan.

Lysias Advies heeft met veel plezier de toekomstverkenning van het programma neonatale hielprikscreening uitgevoerd. Projectleider Ferdinand Strijthagen zegt over het proces: “Mooi om te zien hoeveel betrokkenheid er is bij alle partijen die in en rond het programma een rol vervullen. Dat heeft goede gesprekken opgeleverd, inzichten en inspiratie die we goed hebben kunnen gebruiken voor ons rapport voor toekomstverkenning. We wensen het ministerie, RIVM en stakeholders veel succes met het vervolg”.

Vorige week heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten Van Ooijen, de toekomstverkenning over de neonatale hielprikscreening aan de Tweede Kamer aangeboden. Van Ooijen geeft aan dat de toekomstverkenning aantal interessante denkrichtingen en adviezen biedt om de flexibiliteit van het programma te vergroten en de toekomstbestendigheid van het programma te verbeteren.

Meer informatie en de eindrapportage vind je hier:

Toekomstverkenning neonatale hielprikscreening – Lysias Advies

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Jeroen Schutz

Associé

Ferdinand Strijthagen

Adviseur

meer recente nieuwsberichten

Lysias investeert in maatschappelijke impact door verbinding in het onderwijs
Lysias maatschappelijke impactprijs 2024
13/06/2024
Amal Moaddine studeert af bij Lysias
Speelt leefomgeving een rol bij gezondheidsverschillen?
17/05/2024
Adviseur als drager van de democratische rechtsorde – really?!
Marcel Benard schreef dit artikel voor de OOA
15/05/2024
Leonie Veerman gestart bij Lysias
Adviesteam verder versterkt
15/04/2024