Terug

13/06/2023

Uitbreiding adviesteam

Suzanne Rijsman is onlangs gestart als adviseur bij Lysias Advies. Suzanne heeft ervaring opgedaan in zowel de advieswereld als bij verschillende gemeenten, en kent het sociaal domein goed. Suzanne heeft als beleidsadviseur geopereerd in het samenspel tussen bestuur, de samenleving, maatschappelijke partners en uitvoerende partijen. Korien Jurgens directeur en partner: ‘ Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel in het sociaal domein. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de vluchtelingenproblematiek hebben invloed op inwoners en lokale overheden. Suzanne is een verrijking voor ons team vanwege haar beleidsinhoudelijke kennis van het sociaal domein. Met haar kennis kan zij helpen de juiste bestuurlijke besluiten voor te bereiden en een schakel tussen bestuur en uitvoering te zijn.’

Met haar achtergrond als antropologe weet Suzanne wat er speelt in de maatschappij. Zo is zij in staat om met een vernieuwende blik naar een vraagstuk te kijken en verschillende belangen goed in kaart te brengen, in breder perspectief te plaatsen en af te wegen voordat er in een oplossingsrichting wordt gedacht. Haar adviezen zijn daardoor zorgvuldig opgesteld en gedragen door betrokken partijen.  Over haar werk zegt ze: “ik werk vanuit een positieve insteek en ga graag op zoek naar innovatieve oplossingen. Ik verwacht dat dit goed past binnen Lysias.”

Intussen is Suzanne gestart met haar eerste opdracht, namelijk het opstellen van een Masterplan Oost-Groningen. “Ik heb een brede interesse in maatschappelijke vraagstukken. Dus ik vind het erg leuk om met dit plan waar dit vrijwel allemaal aan bod zal komen, aan de slag te gaan”, aldus Suzanne.

Share:

Suzanne Rijsman

Adviseur

meer recente nieuwsberichten

Casper Dam gestart bij Lysias
Uitbreiding adviesteam
04/04/2024
Mogelijke fusie en sluiting ziekenhuizen in Fryslân
Impactonderzoek vanuit brede welvaart
28/03/2024
Lysias op bezoek in Fryslân
Bosberaad: kwaliteit openbaar bestuur en samenwerking
26/03/2024
Collega Melvin Könings te gast in podcast Studio Energie
Over staatssteun en (gebrek aan) industriepolitiek
27/02/2024