Terug

22/03/2022

Veranker de aanpak van het woonzorgvraagstuk voor ouderen in het nieuwe collegeakkoord

Bouw je voor oud, dan bouw je nooit fout. Binnen de Taskforce Wonen en Zorg is dit een gevleugelde uitspraak van één van de leden. En nu is het moment om de aanpak van het woonzorgvraagstuk voor ouderen voor de komende jaren stevig te verankeren in het nieuwe collegeakkoord.

De ‘dubbele vergrijzing’ slaat de komende jaren toe en mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Ondertussen nemen met de leeftijd ook de behoefte aan ontmoeting, ondersteuning en zorg toe. Niet alle woningen zijn daarvoor geschikt. Met het grote woningtekort is doorstroming van ouderen naar passende woon(zorg)concepten aantrekkelijk. Maar ook de personele tekorten in de zorg nopen tot nieuwe arrangementen en verbinding van formele en informele zorg.

Vitale wijken
Op het vlak van vitale wijken kunnen nog stappen gezet worden om ouderen uit te dagen zo lang mogelijk fit te blijven. Al meer dan twee jaar ondersteunt een team vanuit Lysias de Taskforce Wonen en Zorg door deze opgaven onder de aandacht te brengen en regionaal/lokaal partners samen te brengen. Denk hierbij aan: gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, zorgkantoren, ouderen zelf en marktpartijen.

We kennen de uitdagingen waar gemeenten voor staan om regie te pakken op dit dossier. Vanuit de Taskforce is ondersteuning beschikbaar. Maar ook binnen Lysias is veel kennis en expertise aanwezig om gemeenten en partners hierbij te helpen. Want één ding is duidelijk: gemeenten kunnen dit niet alleen. Door die stevige basis voor het woonzorgvraagstuk in het nieuwe collegeakkoord te leggen, geven gemeenten een duidelijk signaal af; richting partners, maar nadrukkelijk ook richting de eigen inwoners: wij gaan hier de komende jaren werk van maken. En dat is echt nodig!

Wilt u meer weten over de uitdagingen voor het woonzorgvraagstuk en hoe u dit verankert in het nieuwe collegeakkoord? Neem dan contact op met onze adviseur Heleen Stigter.

Share:

Heleen Stigter

Adviseur

meer recente nieuwsberichten

Zeven inzichten uit het symposium gebiedsontwikkeling
16/07/2024
Luchtvaartmaatschappij Lufthansa onder vergrootglas van Brussel
Collega Melvin Könings bij BNR over staatssteun
08/07/2024
Een overheid die voor iedereen werkt
Derde Lysias Braderie
02/07/2024
Lysias international
Website in het Engels voor internationale relaties
25/06/2024