Terug

04/12/2023

Visie op de maatschappelijke bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven

Maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen gaan niet altijd samen. Een korte gedachte aan de inwoners van Dordrecht die onder de rook van Chemours leven maakt dat wel duidelijk.

Over de maatschappelijke bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven publiceerde de WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid afgelopen week een rapport. Interessante kost. De raad trekt heldere conclusies. Bedrijven dragen onvoldoende bij aan het oplossen van de grote vraagstukken (klimaat, milieu, toekomstig verdienvermogen). We mogen daar echt wat meer van verwachten. De WRR is met name kritisch over de rol van de overheid. Het bedrijvenbeleid is te vrijblijvend en vooral gericht op het beschermen van gevestigde belangen. Dat ontneemt ondernemingen de motivatie zich maatschappelijk in te zetten, het maakt hen afwachtend en belemmert vernieuwing. De overheid moet ervoor zorgen dat ondernemingen de goede zaken doen: ondernemen op een manier die bijdraagt aan de samenleving.

Het WRR-rapport komt in een week dat Roelof BalkMelvin Könings en ik starten met een onderzoek naar de kapitaalbehoefte van sociaal ondernemers in Den Haag en Rotterdam. Bij sociaal ondernemers staat niet het financieel rendement voorop, het leveren van maatschappelijke impact is het primaire doel.

Rotterdam en Den Haag zien graag dat sociaal ondernemers zich vestigen in hun stad. Het gaat bijvoorbeeld om initiatieven die zich richten op het tegengaan van eenzaamheid, voorkomen van schuldenproblematiek of het verkleinen van afstanden op de arbeidsmarkt. Positieve impact waar de inwoners van Rotterdam en Den Haag wat aan hebben. En ondertussen mag een ondernemer daar natuurlijk best een boterham aan verdienen.

Het aantrekken van financiering is voor sociaal ondernemers vaak lastig, want investeerders zijn terughoudend. De risico’s zijn hoog en het rendement meestal laag. Belangrijk is de vraag in hoeverre sprake is van marktfalen. Als dat het geval is, ontstaat ruimte voor publieke financiering via een zogenoemd social impact fonds. We onderzoeken of een dergelijke instrument meerwaarde heeft.

Een ‘Social Impact fonds’ dus, een relevant thema waar we bij Lysias Advies veel ervaring mee hebben . Het onderzoek ronden we begin september af. Wil je meer weten of benieuwd naar hoe we dit aanpakken? Stuur me dan even een persoonlijk bericht.

Pieter van Eijsden

Share:

Pieter van Eijsden

Adviseur

meer recente nieuwsberichten

Collega Melvin Könings te gast in podcast Studio Energie
Over staatssteun en (gebrek aan) industriepolitiek
27/02/2024
Inzicht in Lysias
De Lysias Advies Update is uit!
15/02/2024
Boer wil best verduurzamen, maar heeft hulp nodig
Vroege Vogels over Investeringsfonds Duurzame Landbouw
12/02/2024
Kan een ‘raadsakkoord’ zoals in Lelystad ook werken voor de landelijke politiek?
EenVandaag ging in gesprek met betrokkenen
12/02/2024