Doelgericht samenwerken

We doorbreken patstellingen en creëren openingen en nieuwe perspectieven

Samenwerken raakt het hart van iedere organisatie; of het nu gaat om praktische samenwerking of om een samenhangende aanpak van een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk. Samenwerken klinkt eenvoudig, maar is het niet. Het is lastig om los te komen van de afzonderlijke doelen, belangen en visies. Lysias zorgt voor een dialoog tussen de betrokken spelers. Tegelijkertijd ontwikkelen we

met bestuurders en medewerkers een concrete uitwerking van de manier waarop de samenwerking duurzaam en productief kan zijn. Wij gaan voor een op leren gerichte samenwerking: stap voor stap ontdekken en veranderen van A naar B volgens de regels van B. Hoe we vraagstukken van doelgericht samenwerken aanpakken, hebben we hier uitgetekend.