Opgavegericht realiseren

We krijgen het beleid werkend, laten organisaties beter functioneren en helpen processen te versnellen

Opdrachtgevers in het publieke domein schakelen Lysias in bij strategische opgaven, vernieuwing van beleid en gevoelige organisatieveranderingen. Wij helpen onze opdrachtgevers hun ambities waar te maken door hun vraagstukken te doorgronden en waar mogelijk te vereenvoudigen. We zoeken perspectief en creëren oplossingen door partijen met elkaar te verbinden en in beweging te brengen. Onze kracht is beleid werkend krijgen, organisaties beter laten functioneren en processen te versnellen.

Wij adviseren over beleid en strategie, toekomstbestendig organiseren en doelgericht samenwerken. We voeren externe evaluaties uit en ondersteunen onderzoeks- en adviescommissies. Ook scheppen we duidelijkheid in ingewikkelde vraagstukken over staatssteun. Daarnaast helpen we publieke organisaties bij complexe maatschappelijke vraagstukken of uitdagende ontwikkelopgaven. Dit doen we op het snijvlak van advies en realisatie in de rol van kwartiermaker, programmamanager, lijnmanager, projectleider en procesbegeleider.