Slim financieren

Een organisatie met ambities moet slim financieren

Samenwerken met partners die investeren in het maatschappelijk domein. Cofinanciering vinden bij Europese programma’s, institutionele beleggers of bancaire financiers. Effectief gebruik maken van revolverende fondsen, impact finance, fondsen en garantstellingen. De begroting op orde brengen en structureel gezond houden, ook als het tegenzit.

Allemaal voorbeelden van de financiële uitdagingen die je in samenhang moet bezien. Dat geldt voor gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Maar ook voor maatschappelijke organisaties, fondsen en ondernemers. Lysias verbindt publiek en privaat, structureert public finance en komt tot oplossingen in complexe projecten en situaties.

Onze filosofie? Een financieringsvraag gaat eigenlijk niet over geld. Het gaat om de toegevoegde waarde van de investering, de urgentie en het onderlinge vertrouwen om er samen iets van te maken. Ons team Slim financieren maakt maatschappelijke meerwaarde financierbaar. Inzichtelijk, op de juiste schaal en op het goede moment.

Meer weten? Wij onderscheiden vijf financieringsthema’s: Revolverende fondsen, Publiek-private samenwerking, Gedegen staatssteunadvies, Europese fondsen en Begroting op orde. Op de doorklikpagina’s lees je er meer over.