Slim financieren

Een organisatie met ambities moet slim financieren

Samenwerken met partners die investeren in het maatschappelijk domein.Cofinanciering vinden bij Europese programma’s, institutionele beleggers of bancaire financiers. Effectief gebruik maken van revolverende fondsen, impact finance, fondsen en garantstellingen. De begroting op orde brengen en structureel gezond houden, ook als het tegenzit.

Allemaal voorbeelden van de financiële uitdagingen die je in samenhang moet bezien. Dat geldt voor gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Maar ook voor maatschappelijke organisaties, fondsen en ondernemers. Lysias verbindt publiek en privaat, structureert public finance en komt tot oplossingen in complexe projecten en situaties. Ons team Slim financieren maakt maatschappelijke meerwaarde financierbaar. Inzichtelijk, op de juiste schaal en op het goede moment.
Wij onderscheiden vijf financieringsthema’s