Terug naar overzicht

Onderzoek Wmo2015

31-10-2016

Inzicht bieden, inspireren en leren

Hoe hebben 16 Friese gemeenten hun Wmo-beleidsdoelen in praktijk vertaald? Hoe toegankelijk is de Wmo? Hoe is het relatiemanagement met aanbieders vormgegeven? Met deze vragen gaat Lysias aan de slag in opdracht van 10 samenwerkende Friese (commissies van de) rekenkamers.

Dit unieke consortium van opdrachtgevers wil met het onderzoek de uitvoering van de Wmo in de verschillende gemeenten in beeld brengen. Lysias kiest daarbij voor een beproefde methode van zelfanalyse door gemeenten en een werkbezoek in elke gemeente. Door gemeenten zelf verantwoordelijk te maken voor het ophalen van feitelijke informatie ontstaat betrokkenheid en wordt een basis gelegd voor leren. Lysias stelt het normenkader op, toetst en oordeelt op basis van zijn expertise. De werkbezoeken – waar we spreken met portefeuillehouders, ambtelijke verantwoordelijken, cliëntenraden en zorgaanbieders – geven vervolgens nadere kleuring en duiding.

Het onderzoek leidt tot zestien afzonderlijke rapportages. Elke gemeente ziet hoe samenhangend, consistent en doeltreffend zij invulling geeft aan de Wmo. We presenteren daarnaast veelbelovende good practices. Daarmee vormen de rapportages ook een bron van inspiratie en lering voor de andere gemeenten.

Anderen bekeken ook