Over Lysias

Ruim 20 jaar inzicht in het publieke domein.

Sinds 2000

Lysias is in 2000 opgericht door vier ondernemers. Zij zochten de vrijheid om aan maatschappelijke opgaven te werken door anders te kijken en zaken met durf aan te pakken.

We ontwikkelden ons tot een bureau dat hoort bij de top van Nederlandse adviesbureaus in de publieke sector. Ruim 40 adviseurs werken verspreid door het land aan opgaven, met Amersfoort als uitvalsbasis.

 

 

Kwaliteit en professionaliteit

Lysias is gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001. Lysias beschikt over het certificaat voor ‘Accredited Consulting Practice’, uitgereikt door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Het ACP-certificaat geeft aan dat onze professionele standaard voor interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van onze adviseurs overeenkomt met de hoge eisen van de International Council of Management Consulting Institutes. Lysias is ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’ van Lloyd’s Register Quality Assurance.

Lysias hecht veel waarde aan het waarborgen van gegevens en de privacy van onze relaties. We willen open en transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens en hebben daarom een privacy verklaring opgesteld. Hierin zetten we uiteen hoe persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Directie en Raad van Commissarissen

Marcel Benard en Korien Jurgens vormen samen de directie van Lysias. Daarnaast zijn zij ook actief als adviseur in adviesopdrachten.

De Raad van Commissarissen van Lysias bestaat uit Hanneke Möhring, eigenaar van Hanneke Möhring Advies en Management, Dorine Manson en Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad.

Incidenteel werken wij met onze commissarissen samen in opdrachten, bijvoorbeeld als secretaris van een commissie waarin een commissaris zitting heeft. Soms treedt een commissaris op als klankbord voor een adviesteam of heeft een specifieke rol in een opdracht, bijvoorbeeld het leiden van een conferentie. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat we hierover transparant zijn in de contractering met de opdrachtgever.

Raad van gezond verstand

Uit de eigen bubbel 

Sinds kort heeft Lysias een Raad van Gezond Verstand. In deze raad denken bewoners uit de volksbuurt Soesterkwartier kritisch mee over de projecten van Lysias. Met deze inbreng wil Lysias voorkomen dat de adviezen te veel vanuit de eigen ‘bubbel’ tot stand komen. 

Het kantoor van Lysias staat op de Wagenwerkplaats. Dat gebied heeft een historische band met de volksbuurt Soesterkwartier. Dat bracht Lysias ertoe om contact te leggen met mensen uit het Soesterkwartier, als buren. Zes buurtbewoners zijn lid geworden van de Raad van Gezond Verstand. Lysias noemt hen gezond verstand-adviseursDe gezond verstand adviseurs zijn: Joop van Esveld, Heidi van Empelen, Nelleke van Empelen, Jaap Kramer, Natasja Opscherper en Mari van de Heuvel.

Open voor ontmoeting

Lysias is volop in ontwikkeling en staat altijd open om kennis te maken met toptalent. Zie je aanknopingspunten om met jouw talent ons team te versterken, of zie je mogelijkheden voor samenwerking? Of heb je interesse in een van de vacatures? We horen graag van je!