Terug naar overzicht

Bestel nu de publicatie ‘De agenda van de gemeentesecretaris’!

15-10-2015

Secretarissen aan het woord over hun belangrijkste opgaven

Lysias en Twynstra Gudde hebben – mede naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van Lysias – veertien gemeentesecretarissen gevraagd om inzicht te geven in hun agenda voor de komende jaren. De verzamelde ideeën zijn gebundeld in een gezamenlijke publicatie van de bureaus.

Met alle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is het openbaar bestuur in Nederland continu in beweging om te zoeken naar passende manieren om haar rol in te vullen. Daarbij komt, mede door verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden, het zwaartepunt steeds meer te liggen bij gemeenten als ‘eerste overheid’. Dit vraagt om daadkrachtige en betrouwbare gemeenten die tegelijk flexibel zijn en maatwerk kunnen leveren.

presentatie-boek-lustrum-lysias
Foto: Uitreiking van het eerste exemplaar aan gemeentesecretaris Herke Elbers (links) van Amersfoort tijdens het lustrumfeest van Lysias

In de interviewbundel komen gemeentesecretarissen aan het woord over de betekenis va deze ontwikkelingen voor de eigen organisatie en hun rol daarin. Als eerste adviseur van het college van B en W en hoofd van de ambtelijke organisatie zitten secretarissen op het schakelpunt van de gemeentelijke organisatie. Welke ontwikkelingen zien zij op gemeenten afkomen? Wat betekenen die voor de werkwijze van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers? En vooral: waar moet de gemeentesecretaris zijn of haar aandacht op richten?

Stuur een e-mail naar info@lysiasadvies.nl om de publicatie te bestellen. De kosten bedragen 19,95 euro inclusief verzendkosten.

 

 

Anderen bekeken ook