Terug naar overzicht

Onderzoek sociale tweedeling

01-03-2019

Wat gemeenten en provincies kunnen doen in een Brabant van verschillen

Afgelopen periode hebben onze collega’s Marcel Benard en Clemens Sengers van Lysias Advies onderzocht welke aandacht er voor het thema ‘sociale tweedeling’ is bij Brabantse gemeenten. Zij verkenden welke gemeenten al op een aansprekende manier met het onderwerp bezig zijn.

Lysias Advies sprak met tientallen vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen in Brabant. De centrale vraag was: wat kunnen gemeenten en de provincie concreet doen aan het tegengaan van sociale tweedeling. Het eindresultaat, inclusief inspirerende voorbeelden, is gebundeld in een magazine.

Het onderzoek is uitgevoerd namens de Provincie Brabant en de Vereniging voor Brabantse Gemeenten. De resultaten van het onderzoek zijn afgelopen week tijdens de slotconferentie Veerkrachtig Bestuur op 13 februari 2019 gepresenteerd.

Anderen bekeken ook