Terug naar overzicht

Provincies inwoners betrekken bij energietransitie loont

14-08-2019

Provincies schrijven in hun coalitieakkoorden wel dat de energietransitie ‘een gezamenlijke opgave’ is die samen met partners, ondernemers en inwoners moet worden opgepakt, maar uit onze analyse van de elf beschikbare akkoorden, blijkt dat maar enkele provincies echt samen op willen trekken met inwoners bij het realiseren van de energietransitie. Dat vinden wij bijzonder. De belangrijkste uitdagingen van de (regionale) energietransitie zijn immers niet alleen technisch van aard, maar hebben ook betrekking op de maatschappelijke aspecten ervan. We kennen allemaal de voorbeelden van projecten die stranden omdat geen rekening is gehouden met die aspecten, en waarbij onvoldoende sprake was van steun in de samenleving. Dat leidt tot maatschappelijke onrust, vertraging, afstel, extra kosten.

Magdeleen Sturm schreef dit opiniestuk, waarin zij provincies oproepen om meer ambitie te tonen met en voor hun inwoners. Want zonder inwoners komt de energietransitie krakend tot stilstand. Klik hier voor het opiniestuk.

Anderen bekeken ook