Terug naar overzicht

Publiek Regiokrediet voor familiebedrijven

03-07-2020

De Nederlandse economie bestaat voor ongeveer de helft uit familiebedrijven. Deze bedrijven zijn zeer belangrijk voor welvaart, werkgelegenheid en innovatie, ze zitten in de haarvaten van de regionale samenleving en economie. Het beleid van regionale overheden om onderzoek en innovatie te stimuleren is vaak gericht op technostarters. Familiebedrijven vallen buiten de boot, omdat zij meer op lange termijn gericht zijn, minder op het netvlies staan bij banken en de venture capital markt vermijden. Om vergelijkbare redenen grijpen de familiebedrijven ook mis bij diverse ­maatregelen van rijk en regio om de coronacrisis te bestrijden. Ze zijn daardoor extra kwetsbaar voor “uitverkoop” naar het buiten­land, sommige familiebedrijven worden in hun voortbestaan bedreigd of gaan Nederland verlaten.

Regionale overheden moeten vooral doorgaan met steun aan technostarters, maar kunnen daarnaast aanvullende instrumenten ontwikkelen voor het stimuleren van innovaties en het bieden van crisissteun voor deze categorie bedrijven. Dit kan met een nieuw revolverend instrument dat toegesneden is op de financiële kenmerken van familiebedrijven. Lysias Advies heeft een Whitepaper opgesteld waarin we pleiten om een nieuw publiek revolverend instrument te onderzoeken onder de werktitel “Publiek Regiokrediet”. Bij de implementatie kunnen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een belangrijke rol spelen. In de loop van 2020 voert Lysias gesprekken met betrokkenen om dit voorstel verder te onderzoeken en verder te onderbouwen.

U kunt de Whitepaper hiernaast downloaden. Neem voor meer informatie contact op met Melvin Könings of Roelof Balk.

Anderen bekeken ook