Raad van Commissarissen

  Gedegen toezicht op het beleid van Lysias

  De Raad van Commissarissen van Lysias Consulting wordt gevormd door Hanneke Möhring, eigenaar van Hanneke Möhring Advies en Management, Dorine Manson, managing director Goede Doelen Loterijen en Adnan Teken, voorzitter MBO-raad.

  Hanneke is in 2014 haar eigen adviespraktijk begonnen, na ruim 20 jaar voor verschillende bureaus te hebben gewerkt. Zij werkt voor bestuurders en managers in de publieke en semi-publieke sector en helpt hen bij het verbeteren van hun organisaties, hun teams en zichzelf. Dorine was, voordat ze managing director Goede Doelen Loterijen werd, bestuursvoorzitter bij Vluchtelingenwerk en was eerder directeur EZ in Amsterdam en consultant bij PWC.
  Adnan is voorzitter van de MBO-raad. Hiervoor was hij, na diverse functies binnen de gemeente Amsterdam, gedeputeerde in Noord-Holland met de portefeuilles Natuur en landschap, Milieu, Schiphol, Recretatieschappen en Onderwijs en arbeidsmarkt.

  Incidenteel werken wij met onze commissaris samen in opdrachten, bijvoorbeeld als secretaris van een commissie waarin een commissaris zitting heeft. Soms treedt een commissaris op als klankbord voor een adviesteam of heeft een specifieke rol in een opdracht, bijvoorbeeld het leiden van een conferentie. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat we hierover transparant zijn in de contractering met de opdrachtgever.

   

   

  Kwaliteit en professionaliteit

  Kwaliteit verzekerd voor de opdrachtgever

  Lysias is gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001. Lysias beschikt over het certificaat voor ‘Accredited Consulting Practice’, uitgereikt door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Het ACP-certificaat geeft aan dat onze professionele standaard voor interne opleiding, ontwikkeling, beoordeling en kwalificatie van onze adviseurs overeenkomt met de hoge eisen van de International Council of Management Consulting Institutes. Bij de uitreiking van het certificaat was het commentaar van de beoordelaar van de Ooa: “als ik een excellent kon uitdelen, zou ik dat aan jullie geven!” Lysias is ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’ van Lloyd’s Register Quality Assurance.

  Lysias hecht veel waarde aan het waarborgen van gegevens en de privacy van onze relaties. We willen open en transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens en hebben daarom een privacyverklaring opgesteld. Hierin zetten we uiteen hoe persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.