Terug naar overzicht

Reconstructie van het stikstofbeleid

10-06-2020

Hoe Nederland zijn stikstofcrisis voor boer en natuur zelf creëerde

Als secretaris van het Adviescollege Stikstofproblematiek stelde Lysias een beleidsreconstructie op van het stikstofbeleid en het PAS, in de context van ontwikkelingen die voor het PAS relevant zijn geweest, zoals de aanwijzing en indeling van Natura 2000-gebieden. Het Adviescollege heeft op basis van deze reconstructie enkele patronen beschreven en is van mening dat hieruit relevante lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst. De inzichten uit de beleidsreconstructie zijn betrokken bij de afwegingen om te komen tot het eindadvies van het Adviescollege.

Het FD publiceerde vandaag een artikel over onze reconstructie. Zie https://fd.nl/economie-politiek/1347323/hoe-nederland-zijn-stikstofcrises-voor-boer-en-natuur-creeerde

De volledige beleidsreconstructie is als bijlage opgenomen in het eindadvies ‘Niet alles kan overal’, dat op 8 juni door de voorzitter van het Adviescollege, Johan Remkes, is overhandigd aan minister Carola Schouten van LNV.

Foto: Rogier Bos

Anderen bekeken ook