Terug naar overzicht

Revolverend financieren onder de loep

07-01-2020

Op 16 april 2020 organiseert Lysias de eendaagse Leergang Revolverend Financieren op ons kantoor in Amersfoort. Een inspirerende training voor beleidsmakers, economen, juristen, financiers, toezichthouders, fondsbeheerders en andere geïnteresseerden. Over de werking van bestaande publieke fondsen en actuele plannen van overheden. Deelnemers maken kennis met nieuwe ontwikkelingen en krijgen handreikingen voor het effectief opzetten en managen van revolverende fondsen. Tijdens de interactieve cursusdag krijgen de deelnemers volop ruimte om hun eigen casus, ideeën of vragen in te brengen. We kunnen de leergang vanzelfsprekend ook in company aanbieden.

Op 12 september 2019 organiseerden we voor het eerst een leergang over dit onderwerp. Meer dan 30 deelnemers deelden hun kennis en ervaring over deze nieuwe trend in overheidsland. Op steeds meer beleidsterreinen zien we een grote verschuiving van traditionele instrumenten, zoals subsidie en regelgeving, naar financiële instrumenten, zoals leningen, garanties en aandelen. Revolverend financieren vergt een complexe mindshift voor bestuurders, ambtenaren, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, bedrijfsleven en bijvoorbeeld banken. Waarom? Het vergt een omslag van sturen op korte termijn en kostenverantwoording (bij subsidies) naar lange termijn waardecreatie (revolverende instrumenten). Dat vraagt om een nieuwe strategie, met een nieuwe rolverdeling, nieuwe competenties, nieuwe verwachtingen, nieuwe vormen van regie en nieuwe vormen van verantwoording. Bestuurders en ambtenaren moeten de “kunst van het loslaten“ leren, (private) fondsmanagers besluiten over individuele projecten en financieringen. Overheden hebben inmiddels al meer dan € 9 miljard in deze instrumenten geïnvesteerd, verwachting is dat dit budget nog flink gaat toenemen.

Op 12 september was een divers gezelschap aanwezig uit publieke en private sectoren. Tijdens de leergang deelden vier gastsprekers interessante inzichten. Diny van Est is projectleider bij de Algemene Rekenkamer en heeft recent een inventarisatie opgesteld van de revolverende instrumenten bij het rijk. Ze lichtte de kritische bevindingen van de Rekenkamer toe over het ontbreken van cruciale sturingsinformatie bij de meeste instrumenten (looptijd, normrendement, verantwoording en overzicht). Conclusie van de Rekenkamer is dat de Tweede Kamer beperkt zicht heeft op hoeveel rijksgeld er wordt ingezet en hoe. Daarmee kan de Tweede Kamer haar budgetrecht niet adequaat uitoefenen. Michiel Scheffer was tot voor kort gedeputeerde economie in Gelderland en bestuurlijk verantwoordelijk voor de opzet van diverse revolverende instrumenten. Hij bood als ervaringsdeskundige inzicht in de politiek-bestuurlijke dynamiek en bijvoorbeeld de verantwoording naar statenleden en de kansen voor samenwerking met het rijk. Ton Overmeire is zogeheten dakfonds-manager in de gemeente Den Haag en pionier in Nederland in de ontwikkeling van diverse succesvolle fondsen. Hij lichtte zijn spilfunctie toe tussen lokaal bestuur (wethouders) en uitvoering (externe fondsmanagers). Natascha Szilágyi is manager bij RVO van diverse revolverende rijksinstrumenten, zoals de VroegeFaseFinanciering (VFF) en de Seed Capital regeling. Succesvolle revolverende instrumenten die RVO in opdracht van EZK uitvoert. RVO voert steeds meer van dergelijke instrumenten uit, ook in opdracht van andere ministeries en soms in nauwe samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Een deelnemer na afloop: “Ik heb de zeer nuttige leergang revolverend financieren gevolgd bij Lysias Advies. Veel te weten gekomen over de kansen, maar ook de uitdagingen die dit biedt. De oproep aan gemeenten, provincies en andere publieke geldverstrekkers is: ga er vooral mee aan de slag! Maar wel op basis van een bewuste strategische keuze en met heldere doelen, voor zowel de eigen organisatie (uitvoerend en bestuurlijk) èn voor de aanvragers.”

Op 16 april 2020 organiseert Lysias dus opnieuw deze eendaagse Leergang. Bij op ons kantoor in Amersfoort. In bijgaande folder staat meer informatie, aanmelden kan via info@lysiasadvies.nl of 033 – 464 7070.

Anderen bekeken ook