Terug naar overzicht

Revolverend financieren onder de loep

29-09-2020

Op 12 en 13 januari 2021 organiseert Lysias het tweedaagse webinar over revolverend financieren. Een inspirerende digitale training van 2 keer 2 uur voor beleidsmakers, economen, juristen, financiers, toezichthouders, fondsbeheerders en andere geïnteresseerden. Over de werking van bestaande publieke fondsen en actuele plannen van verschillende overheden. Deelnemers maken kennis met nieuwe ontwikkelingen en krijgen handreikingen en inzichten voor het effectief opzetten en managen van revolverende fondsen. Tijdens het interactieve webinar krijgen de deelnemers volop ruimte om hun eigen casus, ideeën of vragen in te brengen. We kunnen het webinar vanzelfsprekend ook voor uw eigen groep (“in company”) aanbieden.

Op steeds meer beleidsterreinen zien we een verschuiving van traditionele instrumenten, zoals subsidie en regelgeving, naar financiële instrumenten, zoals leningen, garanties en aandelen. Revolverend financieren vergt een complexe mindshift voor bestuurders, ambtenaren, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, bedrijfsleven en bijvoorbeeld banken. Deze instrumenten vergen een omslag van sturen op korte termijn en kostenverantwoording (bij subsidies) naar lange termijn waardecreatie (revolverende instrumenten). Dat vraagt om een nieuwe strategie met een nieuwe rolverdeling, nieuwe competenties, nieuwe verwachtingen, nieuwe vormen van regie en nieuwe vormen van verantwoording. Overheden hebben inmiddels al meer dan € 9 miljard in deze instrumenten geïnvesteerd en met de coronamaatregelen is daar nog veel meer bijgekomen.

Eind 2019 hebben we voor het eerst in Nederland een grote leergang georganiseerd over dit onderwerp, met toonaangevende gastsprekers van de Algemene Rekenkamer, van fondsen, van politici en uitvoeringsorganisaties. Een deelnemer gaf na afloop aan: “Ik heb de zeer nuttige leergang revolverend financieren gevolgd bij Lysias Advies. Veel te weten gekomen over de kansen, maar ook de uitdagingen die dit biedt. De oproep aan gemeenten, provincies en andere publieke geldverstrekkers is: ga er vooral mee aan de slag! Maar wel op basis van een bewuste strategische keuze en met heldere doelen, voor zowel de eigen organisatie (uitvoerend en bestuurlijk), voor de fondsmanagers èn voor de aanvragers.”

Het eerstvolgende Lysias Webinar Revolverend Financieren vindt dus plaats op 12 en 13 januari 2021. De duur is van 09:00 tot 11:00 (2 uur per dag), de kosten zijn € 249,- p.p., excl. BTW, er nemen maximaal 12 personen deel. Aanmelden kan via: info@lysiasadvies.nl. In bijgaande folder staat meer informatie.

Anderen bekeken ook