Ferdinand Strijthagen

Adviseur

Bestuurders in het publieke domein staan voor grote opgaven. Strategie, beleid, governance en uitvoering vragen veel aandacht. Burgers verwachten steeds meer van de overheid en het maatschappelijke debat is verschoven van systemen naar de menselijke maat. Met mijn brede ervaring in het sociaal domein en de gemeentelijke en rijksoverheid ondersteun ik organisaties, bestuurders en managers met advies of als projectleider en programmamanager. Complexe vraagstukken benader ik met een nieuwsgierige en analytische blik. Steeds gericht op gedragen oplossingen én met focus op het resultaat.

"Niet de opgave staat centraal maar het resultaat"

Inzichten van Ferdinand

  • Trackrecord in de publieke gezondheid
  • Onderzoek effectiviteit Beter Leven Keurmerk voor de Dierenbescherming
  • Projectleider inrichting WOO-bureau voor gemeente Den Haag
  • Toekomstverkenning neonatale hielprikscreening
  • Projectleider Transitie Routebureau voor provincie Utrecht
  • Onderzoek Financiële Stromen Jeugdgezondheidszorg voor ActiZ en GGDGHOR Nederland

Nevenfuncties van Ferdinand

  • Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Amsterdam Oost, VVT-instelling Amsterdam
  • Voorzitter Raad van Toezicht 2Samen, kinderopvangorganisatie Den Haag
  • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Het Gooi & Omstreken, woningcorporatie Hilversum
  • Lid Raad van Toezicht Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding, Utrecht

Telefoonnummer

 

06-53737569

E-mailadres

 

ferdinandstrijthagen@lysiasadvies.nl

mijn inzichten

Toekomstverkenning neonatale hielprikscreening
Denkrichtingen en adviezen over toekomstbestendigheid
24/04/2023
Onderzoek Financiële Stromen jeugdgezondheidszorg
Inzicht in inkomsten jeugdgezondheidszorg-organisaties
09/04/2023
Inrichting bureau Wet open overheid gemeente Den Haag
Projectleiderschap centraal bureau voor Woo-vragen
20/12/2022
Naar een effectiever keurmerk Beter Leven
Onderzoek naar effectiviteit van dit keurmerk
06/10/2022

ontmoet er meer van ons

Kees van Ommering

Financieel medewerker

Catheel Pino

Adviseur

Leo Hendriks

Adviseur

–   Maak kennis met het hele team

We zien je graag bij ons komen werken!

Lysias is volop in ontwikkeling en staat altijd open om kennis te maken met toptalent. Zie je aanknopingspunten om met jouw talent ons team te versterken, of zie je mogelijkheden voor samenwerking? Of heb je interesse in een van de vacatures? We horen graag van je!

Adviseur kwaliteit van de leefomgeving

Publieke zaak zoekt adviseur kwaliteit van de leefomgeving

Programmamanager gebiedsontwikkeling

Publieke zaak zoekt een programmamanager gebiedsontwikkeling