Heleen Stigter

Adviseur

Mijn hart ligt bij de kwetsbaren in de samenleving: mensen die moeite hebben om zich op eigen kracht staande te houden in onze complexe en snel veranderende maatschappij. Het is mijn missie om met een scherpe en betrokken blik beleidsmakers te helpen passende keuzes te maken. Keuzes die mensen activeren en in staat stellen om in elke fase van het leven tot hun recht te komen. De overheid maakt die keuzes niet alleen. De inzet van betrokkenen zelf, maatschappelijke partners en marktpartijen zijn van wezenlijk belang om echt verschil te maken. Dat vraagt om een gedeelde visie, een open houding, respect voor elkaars belangen en de wil om er samen uit te komen. Mijn kracht ligt in het enthousiasmeren van partijen, en het met kennis van zaken, doortastend, gestructureerd en doelgericht realiseren van een gezamenlijk doel. Buiten het werk om ben ik onder meer mantelzorger en vrijwilliger. Die ervaringen verrijken mij persoonlijk en mijn werk als adviseur in het sociaal domein.

"Hou altijd in gedachten voor wie je het doet"

Inzichten van Heleen

  • Secretaris van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen. Wij ondersteunen publieke en private partners bij het maken van gezamenlijke afspraken over ouderenhuisvesting. En we stimuleren partners om die afspraken vervolgens te vertalen naar ruimtelijke programmering en concrete uitvoering.
  • Onderzoek en advies naar maatregelen om te komen tot kostenbeheersing in het sociaal domein in verschillende gemeenten
  • Ontwikkeling rekentool domeinoverstijgende samenwerking in zorg en welzijn

Nevenfuncties van Heleen

  • Vrijwilliger VluchtelingenWelzijn Rijswijk / taalmaatje

Telefoonnummer

 

06-21536466

E-mailadres

 

heleenstigter@lysiasadvies.nl

mijn inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023
Klaar voor de toekomst?
Reflectie op de robuustheid van het Gelders stelsel
13/07/2023
Advies kinderopvangtoeslag: vertrouwen nog niet hersteld
Eindadvies Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvang
02/04/2023
Piet & Pino: Verleiding en vergrijzing
Podcast over wonen, zorg en de Taskforce
14/01/2023

ontmoet er meer van ons

Leo Hendriks

Adviseur

Clemens Sengers

Adviseur

Leonie van der Kruk

Adviseur

–   Maak kennis met het hele team

We zien je graag bij ons komen werken!

Lysias is volop in ontwikkeling en staat altijd open om kennis te maken met toptalent. Zie je aanknopingspunten om met jouw talent ons team te versterken, of zie je mogelijkheden voor samenwerking? Of heb je interesse in een van de vacatures? We horen graag van je!

Lysias zoekt een enthousiaste hands-on Projectondersteuner

Ons team heeft ruimte voor een extra ondersteuner!

Senior adviseur overheidsfinanciën

Weet jij als geen ander hoe de begrotingen van overheidsorganisaties werken? Wil jij op strategisch niveau een bijdrage leveren aan het maken van de goede financiële keuzes van publieke organisaties?

Adviserend onderzoeker

Word jij herkend en erkend als onderzoeker in het publieke domein? Zorg je voor impact door toepasbaar onderzoek te doen waar opdrachtgevers direct mee aan de slag kunnen?