Heleen Stigter

Adviseur

Mijn hart ligt bij de kwetsbaren in de samenleving: mensen die moeite hebben om zich op eigen kracht staande te houden in onze complexe en snel veranderende maatschappij. Het is mijn missie om met een scherpe en betrokken blik beleidsmakers te helpen passende keuzes te maken. Keuzes die mensen activeren en in staat stellen om in elke fase van het leven tot hun recht te komen. De overheid maakt die keuzes niet alleen. De inzet van betrokkenen zelf, maatschappelijke partners en marktpartijen zijn van wezenlijk belang om echt verschil te maken. Dat vraagt om een gedeelde visie, een open houding, respect voor elkaars belangen en de wil om er samen uit te komen. Mijn kracht ligt in het enthousiasmeren van partijen, en het met kennis van zaken, doortastend, gestructureerd en doelgericht realiseren van een gezamenlijk doel. Buiten het werk om ben ik onder meer mantelzorger en vrijwilliger. Die ervaringen verrijken mij persoonlijk en mijn werk als adviseur in het sociaal domein.

"Hou altijd in gedachten voor wie je het doet"

Inzichten van Heleen

  • Secretaris van de Taskforce Wonen en Zorg. We agenderen het woonzorgvraagstuk voor ouderen, inspireren partners met goede voorbeelden en jagen domeinoverstijgende samenwerking aan.
  • Secretaris van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag. De BAK adviseert de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane – gevraagd en ongevraagd – over de aanpak en uitvoering van de hersteloperatie.
  • Hervormingsagenda Jeugd. In dit project zijn wij procesregisseur en opsteller van de agenda.

Nevenfuncties van Heleen

  • Vrijwilliger VluchtelingenWelzijn Rijswijk / taalmaatje

Telefoonnummer

 

06-21536466

E-mailadres

 

heleenstigter@lysiasadvies.nl

mijn inzichten

Piet & Pino: Verleiding en vergrijzing
Podcast over wonen, zorg en de Taskforce
14/01/2023
Lysias levert kwartiermaker Taskforce Wonen & Zorg
Aan de slag met wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid
17/10/2019

ontmoet er meer van ons

Korien Jurgens

Partner en directeur

Wafaa al Swidani

Huismeester

Yoram Poot

Adviseur

–   Maak kennis met het hele team

We zien je graag bij ons komen werken!

Lysias is volop in ontwikkeling en staat altijd open om kennis te maken met toptalent. Zie je aanknopingspunten om met jouw talent ons team te versterken, of zie je mogelijkheden voor samenwerking? Of heb je interesse in een van de vacatures? We horen graag van je!

Adviseur/ programmamanager gebiedsontwikkeling

Lysias Advies zoekt: een stevige adviseur en programmamanager gebiedsontwikkeling met interesse en ervaring in zowel het stedelijk als het landelijk gebied.

Senior organisatieadviseur

Breng jij beweging in het publieke domein? Lysias zoekt ervaren organisatieadviseurs