Jan Jaap de Graeff

Associé

Het analyseren van complexe vraagstukken en het oplossen daarvan fascineert mij, vooral als het gaat om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, waarvan wij allemaal afhankelijk zijn. Ik breng ruim veertig jaar ambtelijke en bestuurlijke ervaring mee om dit soort puzzels op te kunnen lossen.

"Complexe puzzels oplossen"

Inzichten van Jan Jaap

  • Verkenning geldstromen natuurbeleid in de Grote Wateren, in opdracht van het Ministerie van LNV (LIFE-IP Deltanatuur)
  • Leren van de Omgevingsvisie FlevolandStraks, in opdracht van de Provincie Flevoland

Nevenfuncties van Jan Jaap

  • Voorzitter Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen
  • Voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
  • Bestuurslid Stichting Twickel

Telefoonnummer

 

06-52525662

E-mailadres

 

janjaapdegraeff@lysiasadvies.nl

mijn inzichten

Leren van de Omgevingsvisie FlevolandStraks
Sterker sturen op kwaliteit fysieke leefomgeving
09/02/2022

ontmoet er meer van ons

Laila Khayame

Projectsecretaresse

Korien Jurgens

Partner en directeur

Pieter van Eijsden

Adviseur

–   Maak kennis met het hele team

We zien je graag bij ons komen werken!

Lysias is volop in ontwikkeling en staat altijd open om kennis te maken met toptalent. Zie je aanknopingspunten om met jouw talent ons team te versterken, of zie je mogelijkheden voor samenwerking? Of heb je interesse in een van de vacatures? We horen graag van je!

Adviseur kwaliteit van de leefomgeving

Publieke zaak zoekt adviseur kwaliteit van de leefomgeving

Programmamanager gebiedsontwikkeling

Publieke zaak zoekt een programmamanager gebiedsontwikkeling