Rosaline Kalf

Adviseur

Iedere dag als ik de krant open sla, lees ik over de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij met elkaar in Nederland voor staan. Ik kijk als bestuurskundige met een brede blik naar deze maatschappelijke opgaven. Als adviseur bij Lysias kan ik over de volle breedte impact maken en aan een positieve verandering bijdragen, in het bijzonder op het gebied van (gezondheids)zorg en veiligheid. Binnen deze onderwerpen richt ik mij op samenwerkingsvraagstukken, (stelsel)financiering en sociale veiligheid / integriteit. Dit doe ik met een scherpe blik, om na te gaan waar de schoen wringt, en vol energie, om anderen te enthousiasmeren en mee te nemen in de benodigde verandering.

"De uitdagingen van vandaag verdienen visie en daadkracht"

Inzichten van Rosaline:

  • Onderzoeker Dodelijk steekincident, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Aan de hand van het onderzoek wordt in een reconstructie de belangrijkste gebeurtenissen in aanloop van het incident opgesomd en wordt nagegaan hoe en waar de samenwerking tussen betrokken instanties op gebied van zorg en veiligheid beter zou kunnen. Hierdoor krijgt het onderzoek een lerend karakter.
  • Secretaris Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde, in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze commissie adviseert de overheid op hoe de weerbaarheid van de democratie versterkt kan worden. Hierbij heb ik mij zich vooral gericht op ondermijning, bedreigingen en extremisme. De commissie werd voorgezeten door Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem.
  • Onderzoeker Impactanalyse, in opdracht van gemeente Sudwest Fryslan en gemeente Heereveen. Casestudies rondom sluiten van ziekenhuizen, SEH’s en acute verloskunde en de impact die dit heeft op brede welvaart.
  • Adviseur Financiering Risk Factory. Onderzoek naar nieuwe publieke en/of private financieringsmogelijkheden voor de Risk Factory Twente.
  • Onderzoeker Evaluatie Noordzeeoverleg, in opdracht van overlegorgaan fysieke leefomgeving. In de evaluatie wordt beoordeeld hoe de samenwerking van verschillende stakeholders bijdraagt aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen en of de middelen van het transitiefonds afdoende zijn.
  • Onderzoeker Cultuuronderzoek, in opdracht van een zorginstelling. Onderzoek naar cultuur, samenwerking en potentieel onveilige werkomgeving.
  • Onderzoeker Integriteitscommissie van Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op basis van interne meldingen worden onderzoeken gedaan naar vermoedens van misstanden, integriteitsschendingen of benadeling.

Telefoonnummer

 

06-82679161

E-mailadres

 

mijn inzichten

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven
Samen leren en opveren
04/12/2023
Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Op wezenlijke onderdelen actie nodig voor versterking democratische rechtsorde
Conclusie van de Adviescommissie VWDR
02/11/2023
Handboek integriteit helpt politieke ambtsdragers
Lysias schrijft mee aan handboek integriteit
04/07/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Versterk verbondenheid tussen burgers
10/05/2023

ontmoet er meer van ons

Yoram Poot

Adviseur

Jolanda Waaijer

Associé

Lobke van Meijel

Adviseur

–   Maak kennis met het hele team

We zien je graag bij ons komen werken!

Lysias is volop in ontwikkeling en staat altijd open om kennis te maken met toptalent. Zie je aanknopingspunten om met jouw talent ons team te versterken, of zie je mogelijkheden voor samenwerking? Of heb je interesse in een van de vacatures? We horen graag van je!

Lysias zoekt een enthousiaste hands-on Projectondersteuner

Ons team heeft ruimte voor een extra ondersteuner!

Senior adviseur overheidsfinanciën

Weet jij als geen ander hoe de begrotingen van overheidsorganisaties werken? Wil jij op strategisch niveau een bijdrage leveren aan het maken van de goede financiële keuzes van publieke organisaties?

Adviserend onderzoeker

Word jij herkend en erkend als onderzoeker in het publieke domein? Zorg je voor impact door toepasbaar onderzoek te doen waar opdrachtgevers direct mee aan de slag kunnen?