Hoi, mijn naam is Ferdinand Strijthagen

Ga terug

Ferdinand Strijthagen

Senior adviseur

Niet de opgave staat centraal maar het resultaat

Bestuurders in het publiek domein staan voor grote opgaves. Strategie, beleid, governance en uitvoering vragen veel aandacht. Burgers verwachten steeds meer van de overheid en het maatschappelijke debat is verschoven van systemen naar de menselijke maat.

Met mijn brede ervaring in het sociaal domein ondersteun ik bestuurders en managers met advies of als projectleider en programmamanager. Complexe vraagstukken benader ik met een nieuwsgierige en analytische blik, steeds gericht op gedragen oplossingen én met focus op het resultaat.

Successen van Ferdinand
  • Trackrecord in de publieke gezondheid
  • Innovatieve aanpak van de Corona-crisis door samenwerking met publieke én private partijen
  • GGD Zaanstreek-Waterland doorontwikkeld naar een ondernemende en proactieve organisatie
  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) opgebouwd tot een gewaardeerd kenniscentrum
Nevenfuncties van Ferdinand
  • Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Amsterdam Oost, VVT-instelling Amsterdam
  • Lid Raad van Commissarissen Het Gooi En Omstreken, woningcorporatie Hilversum
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht van 2Samen, kinderopvang-organisatie Den Haag