Hallo, ik ben Frank Burkels

Ga terug

Frank Burkels

Adviseur

Hold the vision, trust the process

Onze maatschappij verandert in hoog tempo. Werk aan de winkel, binnen organisaties en in samenwerking over grenzen heen: anders werken, anders organiseren, anders besturen. Vanuit vertrouwen: vasthouden en loslaten, stap voor stap richting de ‘organisatie van de toekomst’. Hoog tijd om aan de slag te gaan! Wanneer spreken we af?

Successen van Frank
 • Herindeling en fusie gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
 • Ontwikkeling samenwerkingsverband onderwijs, zorg en bedrijfsleven Healthy Ageing
 • Provincie Fryslân: organisatie van de toekomst en opgavengestuurd werken
 • Organisatieontwikkeling Gemeente Groningen: 050 wendbaar en flexibel
 • Toekomstperspectief en organisatieontwikkeling Omgevingsdienst West Holland
 • Transitie domein zorg en welzijn binnen ROC Friese Poort
 • Naar een nieuw Centrum, organisatieontwikkeling UMCG
Nevenfuncties van Frank
 • Lid en vice-voorzitter Raad van Toezicht RSG Simon Vestdijk in Harlingen
 • Lid Raad van Advies Praktijk Buitenpost te Buitenpost
 • Voorzitter D66 Noordwest Friesland
 • Voorzitter Hockeyclub HMHC Harlingen