Complexe puzzels oplossen

Ga terug

Jan Jaap de Graeff

Associé

Complexe puzzels oplossen

“Het analyseren van complexe vraagstukken en het oplossen daarvan fascineert mij, vooral als het gaat om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, waarvan wij allemaal afhankelijk zijn. Ik breng ruim veertig jaar ambtelijke en bestuurlijke ervaring mee om dit soort puzzels op te kunnen lossen.”

Nevenfuncties van Jan Jaap
  • Voorzitter Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen
  • Voorzitter Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
  • Bestuurslid Stichting Twickel