Ik stel mij graag even voor

Ga terug

Jolanda Waaijer

Associé

Laat het weer stromen!

Bevlogen mensen zorgen voor krachtige organisaties. Ik heb ervaren hoeveel kracht er kan ontstaan als er samen wordt gewerkt om doelen te halen; als er ruimte is om te kunnen groeien en er open communicatie is. Ik heb ook ondervonden wat het effect is als het schuurt en het niet zo lekker loopt. Deze ervaringen neem ik mee als adviseur voor bestuurders en managers. Ik help om daar waar het niet meer stroomt, te doen wat nodig is om het weer te laten stromen!

Nevenfuncties van Jolanda
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Onderwijscentrum Almelo
  • Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Sint Joseph
  • Lid Raad van Toezicht ZorgAccent