Hoi, mijn naam is Lisan Beune

Ga terug

Lisan Beune

Associé

De culturele sector is een indrukwekkend speelveld

De culturele sector staat continu onder druk en snakt naar innovatieve instrumenten voor de toekomst. Het is een bijzonder speelveld waar bedrijven en organisaties steeds verder worden uitgedaagd op het gebied van ondernemerschap en professionalisering. De stappen die worden gezet zijn indrukwekkend en inspirerend. Ik bouw mee door een duidelijke lijn aan te brengen in strategie, daarop beleid te ontwikkelen en vervolgens kansrijke instrumenten te implementeren. De kennis en ervaringen die we opdoen in de culturele sector, worden ook in andere sectoren steeds meer gewaardeerd.

Successen van Lisan
  • Onderzoeken haalbaarheid implementatie Regionale Cultuurleningen provincies Overijssel, Groningen, Friesland en Zeeland
  • Evalueren van cultureel beleid en regelingen voor provincies en gemeenten
  • Uitvoeren Ontwikkel-MKBA voor cultureel maatschappelijke instellingen, fondsen en projecten
  • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek techniekonderwijs in het primair onderwijs voor de regio Zwolle
Nevenfuncties van Lisan
  • Lid Raad van Toezicht van Akoesticum in Ede