Hallo, ik ben Marcel Benard

Ga terug

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

Kijk je van meerdere kanten, dan zie je meer kansen

Samen met bestuurders en managers zoek ik naar handige manieren om lastige vraagstukken rond strategie, governance en fusie of ontvlechting aan te pakken. Vaak voor regionaal samenwerkende gemeenten, als adviseur, projectleider of als onderhandelaar. Opdrachtgevers waarderen mijn vermogen om mensen te verbinden aan een gezamenlijk doel. Complexe opgaven breng ik tot een goed eind, met oog voor de belangen van alle betrokkenen.

Successen van Marcel
  • Aanjagen van de transformatie in de jeugdhulp in Zuid-Holland-Zuid
  • Kernboodschappen voor een nieuw kabinet vanuit de GGD’en
  • Quick scan kostenbeheersing sociaal domein Oss
  • Procesbegeleiding strategische visie gemeente Vijfheerenlanden
Nevenfuncties van Marcel
  • Lid Raad van Toezicht De Schoor, welzijnsorganisatie Almere
  • Lid Raad van Toezicht De Nieuwe Bibliotheek Almere