Hallo, ik ben Marcel Benard

Ga terug

Marcel Benard

Partner en directeur

Kijk je van meerdere kanten, dan zie je meer kansen

Samen met bestuurders en managers zoek ik naar handige manieren om lastige vraagstukken rond strategie, governance en fusie of ontvlechting aan te pakken. Vaak voor regionaal samenwerkende gemeenten, als adviseur, projectleider of als onderhandelaar. Opdrachtgevers waarderen mijn vermogen om mensen te verbinden aan een gezamenlijk doel. Complexe opgaven breng ik tot een goed eind, met oog voor de belangen van alle betrokkenen.

Successen van Marcel
  • Evaluatie GGD Haaglanden
  • Vorming Veilig Thuis Drenthe
  • Integratie jeugdgezondheidszorg regio IJsselland
  • Grenzeloos samenwerken in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • De agenda van de gemeentesecretaris
Nevenfuncties van Marcel
  • Lid Raad van Toezicht De Schoor, welzijnsorganisatie Almere
  • Lid Raad van Toezicht De Nieuwe Bibliotheek Almere