Hoi, mijn naam is Melvin Könings

Ga terug

Melvin Könings

Associé

Slimme resultaatgerichte oplossingen die we snel kunnen aanbieden

Ik adviseer op het snijvlak van markt en overheid en doe dat vanuit een ervaren deskundigheid en een breed maatschappelijk en zakelijk netwerk. Mijn specialismen zijn staatssteun, energietransitie en financiering.

Successen van Melvin
Nevenfuncties van Melvin
  • Eigen Kracht coördinator voor gezinnen in nood
  • Bestuurslid Rivierenlandfonds (stichting)
  • Adviseur bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM)
  • Lid VVD partijcommissie Europese Zaken
  • Voorzitter van de Stichting Hot Club de France