Ik stel mij graag even voor

Ga terug

Riem Abdel Wahed

Junior adviseur

Praat niet langer langs elkaar heen

De samenleving verandert snel en constant. Dit brengt complexe maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Deze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken, is mijn kracht. Zo kom ik met concrete oplossingen. Efficiënte samenwerking door elkaars ‘taal’ te begrijpen en rekening te houden met elkaars belangen, is hierbij mijn vertrekpunt. Alleen zo kunnen we samen recht doen aan de complexiteit van de vraagstukken en een bijdrage leveren aan beter Nederland.