Hoi, mijn naam is Roelof Balk

Ga terug

Roelof Balk

Associé

Een financieringsvraag gaat eigenlijk niet over geld

Hoe complex een financieringsvraagstuk ook is, het gaat uiteindelijk om de toegevoegde waarde van de investering, de urgentie en het onderlinge vertrouwen om er samen iets van te maken. Dat wordt vooral interessant als publiek en privaat elkaar ontmoeten. Een slim opgezet revolverend fonds biedt vaak uitkomst. Op dat terrein valt mijn professionele achtergrond samen met mijn persoonlijke motivatie om vandaag te investeren een waardevolle toekomst.

Successen van Roelof
  • Kwartiermaker Investeringsfonds Duurzame Landbouw (voor ministerie van LNV en Nationaal Groenfonds)
  • Oprichting en private cofinanciering Nationaal Warmtefonds (voor ministerie van BZK)
  • Publiek-private financiering Marker Wadden in Toekomstbestendig Markermeer-IJmeer (voor Ministerie van I&M en Provincie Flevoland)
  • Ontwikkeling en management Fonds Cultuur + Financiering (voor Ministerie van OCW en Cultuur+Ondernemen)
Nevenfuncties van Roelof
  • Penningmeester ANBI Stichting het Haarlemsche Muziekfonds
  • Comité van aanbeveling Streekfonds Waterland Noord-Holland
  • Adviescommissie coronasteun cultuur en erfgoed Utrecht