Hoi, mijn naam is Roelof Balk

Ga terug

Roelof Balk

Associé

Een financieringsvraag gaat eigenlijk niet over geld

Hoe complex een financieringsvraagstuk ook is, het gaat uiteindelijk om de toegevoegde waarde van de investering, de urgentie en het onderlinge vertrouwen om er samen iets van te maken. Dat wordt vooral interessant als publiek en privaat elkaar ontmoeten. Een slim opgezet revolverend fonds biedt vaak uitkomst. Op dat terrein valt mijn professionele achtergrond samen met mijn persoonlijke motivatie om vandaag te investeren een waardevolle toekomst.

Successen van Roelof
  • Financiering gebiedsontwikkeling Noorderwold-Eemvallei: natuur, biologische landbouw en wonen
  • Oprichting en private cofinanciering Nationaal Warmtefonds
  • Publiek-private financiering Marker Wadden in werkmaatschappij Markermeer-IJmeer
  • Ontwikkeling en management Fonds Cultuur + Financiering
Nevenfuncties van Roelof
  • Penningmeester ANBI Stichting het Haarlemsche Muziekfonds
  • Adviescommissie Impulsgelden Cultuur Provincie Noord-Brabant
  • Oprichter/directeur Projectbureau SlimmeVos.nl
  • Comité van aanbeveling Streekfonds Waterland Noord-Holland
  • Adviescommissie coronasteun cultuur en erfgoed Utrecht