Hoi, mijn naam is Roelof Balk

Ga terug

Roelof Balk

AssociƩ

Een financieringsvraag gaat eigenlijk niet over geld

Hoe complex een financieringsvraagstuk ook is, het gaat uiteindelijk om de toegevoegde waarde van de investering, de urgentie en het onderlinge vertrouwen om er samen iets van te maken. Dat wordt vooral interessant als publiek en privaat elkaar echt goed verstaan, in gebiedsontwikkeling, duurzame economie of cultuur. Daar valt mijn professionele achtergrond samen met mijn persoonlijke motivatie om vandaag te investeren een mooie toekomst.

Successen van Roelof
  • Gebiedsontwikkeling Noorderwold-Eemvallei: natuur, biologische landbouw en wonen
  • Doorontwikkeling Economic Development Board Almere
  • Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer: financiering Marker Wadden, ecologie en recreatie
  • Regionale fondsen, streekfondsen en cultuurleningen
  • Publiek-private financiering Nationaal Energie-bespaarfonds
Nevenfuncties van Roelof
  • Penningmeester ANBI Stichting Haarlems Muziekfonds
  • Directeur-bestuurder Stichting Fonds Cultuurfinanciering
  • Directeur Projectbureau SlimmeVos.nl
  • Jurylid Impulsgelden Cultuur Provincie Noord-Brabant