Terug naar overzicht

Topambtenaar Paula Verhoeven associé bij Lysias

14-09-2017

Paula Verhoeven treedt toe als geassocieerd adviseur bij Lysias. Zij werkte eerder lange tijd bij de gemeente Rotterdam, laatst als directeur Stadsontwikkeling. Sinds haar vertrek is zij als zelfstandig adviseur en interimmanager verbonden aan Lysias en gaat zij zich richten op complexe vragen rond stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Paula is momenteel interim-directeur stadsontwikkeling in Leiden.

Magdeleen Sturm, algemeen directeur van Lysias, is blij met de komst van Paula als associé: “We willen Nederland duurzamer, welvarender en gezonder maken. Lysias helpt de publieke sector beter te presteren. We werken samen met bestuurders en professionals aan prachtige projecten en het gaat goed met Lysias. Paula’s ervaring als topambtenaar en haar kennis van grootstedelijke en duurzaamheidsvraagstukken zijn van grote waarde voor onze opdrachtgevers. Lysias wordt nu nog krachtiger dankzij haar expertise”.

 

Paula Verhoeven

Paula Verhoeven was van 1993 tot 2017 bij de gemeente Rotterdam werkzaam in veelal senior lijn- en programmamanagementfuncties. Haar laatste functie was directeur Stadsontwikkeling. Daarvóór was ze onder meer programmadirecteur Duurzaamheid. Momenteel vervult zij op interim-basis de functie van directeur Stadsontwikkeling bij de gemeente Leiden.

Paula heeft bewust gekozen voor Lysias: “De tijd is voorbij dat partijen zaken alleen voor elkaar kunnen krijgen. Dat geldt voor grootstedelijke vraagstukken als verdichting, klimaatverandering en duurzaamheid. Ik heb in de vele jaren dat ik werkzaam was op het terrein van duurzame stedelijke ontwikkeling ervaren en geleerd dat in echte samenwerking en verbinding de sleutel voor heel veel successen schuilt. Lysias is een professioneel adviesbureau, dat overheidsvraagstukken van de toekomst op een creatieve en duurzame manier benadert”.

Anderen bekeken ook