Terug naar overzicht

Wat is revolverend financieren?

04-03-2019

En hoe kunnen overheden het optimale eruit halen?

‘Revolverend financieren’ betekent dat een overheid niet (meer) met subsidies stuurt, maar leningen, garanties en/of aandelen inzet om resultaat te boeken. Steeds meer overheden beseffen dat voor sommige beleidsterreinen revolverend financieren een slimmere keuze is dan subsidies verstrekken. Bij economische activiteiten die zij willen ondersteunen (zoals energietransitie, innovatie, natuur, cultuur), kan revolverend financieren tot een veel grotere ontwikkeling in de markt leiden. Dit soort instrumenten kunnen dan een veel grotere bijdrage aan de samenleving leveren dan subsidies.

Adviseurs Melvin Könings en Roelof Balk van Lysias Advies hebben een plan ontwikkeld met de 10 belangrijkste stappen in het proces naar revolverend financieren. De eerste 8 stappen zijn cruciaal, de laatste 2 meer geavanceerd als overheden durven op te schalen.

Een paar tips uit de praktijk:

  • Stop met rendementseisen (winst), stuur primair op maatschappelijk resultaat. Een fonds mag best (langzaam) leeglopen, als het daarmee marktfalen opvangt.
  • De overheid is alléén verantwoordelijk voor de inbreng van haar eigen geld, en het daarmee te bereiken beleidsdoel. Wordt de doelgroep bereikt en draagt het fonds bij aan het beleidsdoel? Alleen daarop moet de overheid toezien en alleen daarover verantwoording afleggen. De fondsmanager is zelf verantwoordelijk voor de individuele financieringen, daarover beslist de overheid niet mee.
  • Iedere aanvrager heeft recht op een fatsoenlijk en zorgvuldig beoordelingsproces, met duidelijke criteria en processen. Deze moet daar een beroep op kunnen doen, bezwaar kunnen aantekenen, gehoord kunnen worden in het privaatrechtelijk domein. Daarnaast dient het financieringsoordeel van de fondsmanager zelf nooit ter discussie te staan.
  • Er is een wildgroei aan revolverende fondsen met overheidsgeld. Elk fonds bedenkt zijn eigen regels en kaders. Er moet een nationaal toezichtkader komen als basis voor een sanering in de fondsenexplosie.
  • Nederland heeft grote beleidswensen, maar bungelt in Europa achteraan in smart blending-instrumenten. Nederland kan veel meer lef tonen.
  • Samenwerking tussen overheidslagen levert pas echte massa en slagkracht op. Samenwerking is dus cruciaal om grote beleidsdoelen als energietransitie en innovatie te bereiken.

Anderen bekeken ook