Terug naar overzicht

Wat is revolverend financieren?

12-08-2020

En hoe kunnen overheden het optimale eruit halen?

Revolverend financieren is hot. Subsidies zijn voor eenmalig gebruik, bij leningen, garanties en participaties komt het ingezette publieke geld weer terug voor nieuwe projecten en activiteiten. Een revolverend fonds biedt vaak meer continuïteit en een grotere slagkracht. Investeren in plaats van bekostigen. Maar hoe geef je dat als overheid goed vorm? Hoe bereik je optimaal resultaat met de doelgroep, partners en stakeholders? Wat zijn de valkuilen en de risico’s, hoe ga je daar mee om? En hoe behoud je democratische controle op de besteding van de publieke middelen? Revolverend financieren vraagt om een fikse mindshift voor overheden, van projectbeoordeling en kostenverantwoording (traditioneel subsidiebeleid) naar waardecreatie en sturen op fondsniveau.

Adviseurs Melvin Könings en Roelof Balk van Lysias Advies hebben veel ervaring in dit veld. Zij overzien het geheel, ze adviseren en evalueren. Ook verzorgen ze regelmatig masterclasses en het Lysias webinar over revolverend financieren. Onlangs stelden ze een nieuw stroomschema op met belangrijke aandachtspunten. In 10 stappen naar een succesvol resultaat!

Anderen bekeken ook